Mówi się, że trzeba żyć tu i teraz. To fakt, ale warto wiedzieć, co też działo się w przeszłości, aby móc docenić to, co dzieje się aktualnie. W zdobywaniu wiadomości z przeszłości pomocne są lekcje historii, które organizowane są od klasy czwartej szkoły podstawowej, aż do końca szkoły średniej. Tyle, że w szkole ponadpodstawowej historia obejmuje materiał w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. W liceach i technikach, gdzie organizowane jest nauczanie w zakresie podstawowym może obowiązywać książka pt. “Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe“. W przypadku nauczania w zakresie rozszerzonym uczniowie mogą korzystać z książki pt.”Historia Klasa 3. Podręcznik Zakres rozszerzony”.

Podstawowy zakres historii

Czego można dowiedzieć się na etapie trzeciej klasy, jeżeli chodzi o zakres podstawowy? “Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe” odnosi się do dziejów Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w okresie od 1815 roku do okresu międzywojennego. Całość została podzielona na mniejsze rozdziały, a te na mniejsze jednostki lekcyjne, które rozpoczynają się od nakreślenia poszczególnych celów. Wszystko zostało uporządkowane według zaleceń ekspertów, dzięki czemu książka spełnia wymogi podstawy programowej. Wydarzenia zostały uporządkowane chronologiczne. Pomaga to zrozumieć wagę pewnych wydarzeń, które miały wpływ na to, jak wyglądała Polska wtedy, a także teraz. Wydarzenia z przeszłości stały się dobrą lekcją na przyszłość – nie tylko dla naszego narodu, ale także dla pozostałej części Europy. Każdy z działów zakończony jest lekcją powtórzeniową, którą warto dokładnie przestudiować.

Wiedza w zakresie rozszerzonym


“Historia Klasa 3. Podręcznik Zakres rozszerzony” – książka od WSiP – to historia powszechnej Polski. Tematyka w całości zależna jest od okresu epoki historycznej, która omawiana jest w danym rozdziale. Podręcznik został wydany 1 lipca 2021.